?

Log in

No account? Create an account
В Аргентині з'явилась меморіальна дошка загиблим на Майдані та Сході - Українські цвинтарі [entries|archive|friends|userinfo]
Українські цвинтарі

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

В Аргентині з'явилась меморіальна дошка загиблим на Майдані та Сході [Jun. 26th, 2014|07:28 am]
Українські цвинтарі

ua_cemetery

[bloodfl0wer]
[Tags|, , ]

http://vidia.org/2014/24841
LinkReply