?

Log in

No account? Create an account
Левашовський меморіальний цвинтар. - Українські цвинтарі [entries|archive|friends|userinfo]
Українські цвинтарі

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Левашовський меморіальний цвинтар. [Apr. 2nd, 2013|11:56 am]
Українські цвинтарі

ua_cemetery

[osokor_ua]
[Tags|, , ]

Левашовський меморіальний цвинтар. Відомий також під назвою «Левашовская пустошь». Знаходиться на околиці Санкт-Петербурга.

Велике місце поховань жертв сталінських репресій 1937-1953 рр, найбільше у Ленінградській області. Значна кількість поховань припадає на роки Великого терору 1937-1938 років. Колишній могильник НКВС.

До 1989 року, могильник, огороджений високим дерев‘яним парканом був секретним об‘єктом і охоронявся КГБ. Могили, що просідали, з метою їхнього приховування, співробітники КГБ підсипАли привізним морським піском.

У 1996 році мером Санкт-Петербурга біля входу до цвинтаря було відкрито пам‘ятник «Молох тоталітаризму».
На цвинтарі є пам'ятні знаки різним етнічним, конфесійним та соціальним групам. Зокрема, є хрест українцям, що поховані там.

Molokh

IMG_6338

IMG_6349
IMG_6354
P1160471
P1160469
P1160468
P1160467
P1160473

P1160466
IMG_6355
IMG_6354_1_2012-08-03 11.08.22 moe
Фото: М.Гаврилюк, О.Халімон, osokor_ua. Серпень 2012 р.
LinkReply