?

Log in

No account? Create an account
Меморіальний цвинтар вояків дивізії СС "Галичина" і 1 УД УНА "Галичина" - Українські цвинтарі [entries|archive|friends|userinfo]
Українські цвинтарі

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Меморіальний цвинтар вояків дивізії СС "Галичина" і 1 УД УНА "Галичина" [Jul. 29th, 2010|01:13 pm]
Українські цвинтарі

ua_cemetery

[proidysvit]
[Tags|, ]

Одним із цікавих меморіальних комплексів, облаштованих в новітні часи, є цвинтар вояків дивізії СС "Галичина" і 1 УД УНА "Галичина". Він знаходиться на узбіччі автостради Львів - Тернопіль поміж селами Червоне і Ясенівці, що неподалік Золочева.Саме місце поховання
, зважаючи на його розсташування і  планування комплексу,
вельми атмосферне.
В його центрі височіє симпатична каплиця, в стіни якої
вмонтовано чотири меморіальні таблиці...


По обидва боки від каплиці симетрично встановлено хрести як на індивідуальних, так і на колективних похованнях вояків. Загалом на цвинтарі можна нарахувати більше півтисячі таких білосніжних хрестів...
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mykolap
2010-07-29 02:31 pm (UTC)
А звідки на Львівщині могли взятися могили вояків 1УД УНА, якщо ця дивізія фактично була сформована вже в Німеччині, коли Україна була повністю зайнята радянськими військами
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-29 02:37 pm (UTC)
я так розумію, що вона тут більше символічно вказана, як правонаступниця дивізії СС "Галичина".
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mykolap
2010-07-29 02:43 pm (UTC)
кенотаф?

зрозуміло
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: proidysvit
2010-07-29 06:18 pm (UTC)
йо, з таблицею щось напартачили
(Reply) (Parent) (Thread)