очерет, що мислить (osokor_ua) wrote in ua_cemetery,
очерет, що мислить
osokor_ua
ua_cemetery

Закон "Про поховання та похоронну справу"

Почнемо з нормативної бази. Віднедавна в Україні діє Закон "Про поховання та похоронну справу". Раніше не було спеціального закону, який регулював би це питання у всеукраїнському масштабі. Функціонували лише окремі підзаконні акти, деякі діяли ще з радянських часів.

У майбутньому  учасникам спільноти рекомендується крім фото та іншої інформації також розміщувати тексти нормативних документів, що регулюють різні аспекти діяльності цвинтарів в Україні. Вітаються як чинні  зараз документи, так й нечинні, що становлять історичний інтерес.               
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про поховання та похоронну справу
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 7, ст.47 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   № 2246-IV ( 2246-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.105 

   № 3410-IV ( 3410-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.197 }

 

     Цей Закон  визначає  загальні  правові  засади  здійснення  в Україні діяльності з поховання  померлих,  регулює
 
відносини,  що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює
 гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання.

                             Розділ I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     Стаття 1. Поняття поховання

     Поховання - діяльність відповідних органів  державної  влади, органів  місцевого  самоврядування,  їх  посадових  осіб  у  межах 

повноважень,   визначених   цим   Законом,   а   також   суб'єктів господарювання, спрямована на:  забезпечення
належного  ставлення  до тіла (останків,  праху) померлого (далі - тіла);

     забезпечення права  громадян  на  захоронення  їхнього   тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

     створення та    експлуатацію    об'єктів,   призначених   для поховання, утримання і збереження місць поховань;

     організацію і проведення поховань  померлих  та/або  загиблих (далі - померлих);

     надання ритуальних  послуг,  реалізацію  предметів ритуальної належності.     Стаття 2. Визначення термінів
     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому значенні:

     волевиявлення громадянина  щодо  ставлення до його тіла після смерті - бажання,  виражене в усній (у присутності
 свідків) або  в письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку;  місце поховання - кладовище,
 
крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих;
місце почесного  поховання  -  спеціально  відведена земельна

ділянка на території кладовища чи за його межами,  призначена  для
організації почесних поховань;

     могила - місце на кладовищі,  у крематорії,  колумбарії або в іншій  будівлі  чи споруді,  призначеній для організації
поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом; намогильні споруди - пам'ятні споруди,
 
що встановлюються  на могилах та увічнюють пам'ять про померлих;      склеп -  підземна  або заглиблена в землю
 капітальна споруда, призначена для поховання,  в межах місця поховання,  відведеного у встановленому порядку;
     урна з  прахом  -  ємність,  призначена  для збереження праху померлого;

     кладовище -  відведена  в   установленому   законом   порядку земельна  ділянка  з  облаштованими  могилами 
 
та/або побудованими крематоріями,  колумбаріями  чи  іншими  будівлями  та  спорудами, призначеними   для
організації   поховання  та  утримання  місць поховань;
     колумбарій - сховище для урн із прахом померлих;
     колумбарні ніші - спеціально обладнані  місця  на  колумбарії для   поховання  урн  із  прахом  померлих,  що 
облаштовуються  в мурованих стінах або на підготовлених ландшафтних ділянках;
     крематорій - спеціальна інженерна  споруда  з  устаткуванням, призначеним для спалювання трун із тілами
померлих;

     поховання померлого - комплекс заходів та обрядових дій,  які здійснюються з моменту смерті людини до
 поміщення  труни  з  тілом або  урни  з прахом у могилу або колумбарну нішу,  облаштування та утримання місця
 поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству;
     предмети ритуальної  належності  -  вироби,  що  є атрибутами поховання та облаштування могили (колумбарної
ніші);

     користувач місця  поховання  (місця  родинного  поховання)  - особа,   яка   здійснила  перше  поховання  на
відведеному  місці

поховання (родинного поховання) та/або  має  відповідне  свідоцтво про  смерть  похованого  і  свідоцтво  про
поховання,  передбачене статтею 25 цього Закону;
     ритуальні послуги  -  послуги,   пов'язані  з  організацією поховання та облаштуванням місця поховання.


  
Tags: норматив, право
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments