August 22nd, 2008

древо

Матеріал до історії колишнього цвинтаря на Аскольдовій могилі.

Олександр Берег (с). Ілюстрація з архіву автора.

КИЇВСЬКІ БУВАЛЬЩИНИ.

САДИБА БАРОНА ШТЕЙНГЕЛЯ


Відома в дореволюційній історії родина Штейнгелів за­лишила яскравий слід в ко­лишній державі. Серед представників сімейства були й де­кабристи, й великі промис­ловці – цукрозаводчики й будівничі стратегічних гілок залізниці, посли й члени Дер­жавної думи та гласні Київської міської думи...

Барон Рудольф Васильович Штейнгель був інженером шляхів сполучення, будував Владикавказьку залізницю. Оселившись у Києві, він прид­бав чудовий будинок на Бульварно-Кудрявскій вулиці. На його прохання будинок пере­будували під палац (1870-ті роки. Академік архітектури Ніколаєв та інженер-архітектор Сичугов). Дмитро Малаков, науковий співробітник Музею історії міста Києва, зма­льовує цей палац так: «Дво­поверховий, цегляний, прямо­кутний у плані, з підвалом, цегляним ґанком, під'їздом і терасою. В обробці тераси ви­користано елементи готики: зубчасте завершення стін, де­коративні башти з бійницями над наріжними частинами, стрілчасті перемички над деякими вікнами, готичний ри­сунок балконної огорожі, лев'ячий маскарон. Інтер'єр у неоренесансному стилі. До­бре збереглося декоративне оздоблення – художнє ліплен­ня стін і плафонів, різьба по дереву на дверях і панелях, поліхромні кахлі та різьбле­ний білий мармур камінів, ча­вунне литво сходів тощо». Рудольф Штейнгель помер 1892 року, прожив трохи більше півсторіччя... Його було похо­вано з почестями у сімейному склепі на Аскольдовій могилі. Садибу на початку минулого сторіччя придбав професор Університету Лапинський, який заснував тут фізіотерапевтич­ний санаторій, що проіснував до 1919 року. Після цього в палаці хазяйнувала... ЧК. Пізніше в будинку розміщува­лися різні медичні заклади, а ось уже понад 50 років діє Київський НДІ Ортопедії. Буди­нок сильно постраждав, коли чверть століття тому його част­ково зруйнували під час добу­дови до нього нового (доволі потворного) корпусу, що аж ніяк не прикрашає цю місцевість (вул. Бульварно-Кудрявська, колишня Воровського, 27).

 

Collapse )