?

Log in

No account? Create an account
Девіз Товариства Маґурич - Українські цвинтарі [entries|archive|friends|userinfo]
Українські цвинтарі

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Девіз Товариства Маґурич [May. 13th, 2013|11:49 am]
Українські цвинтарі

ua_cemetery

[osokor_ua]
[Tags|]

Девіз (мотто)  Товариства Маґурич (Stowarzyszenie Magurycz)
https://www.facebook.com/StowarzyszenieMagurycz/info, яке у Польщі займається відновленням старих лемківських (і не тільки) цвинтарів і церков: "На цвинтарі відчуваєш, що живеш".
LinkReply